DARWİZME GÖRE BİLİME GÖRE

 

Darwinizm'e göre; yeryüzündeki tüm canlılığı atomlar tesadüfen meydana getirmiştir.
Bilime göre;atomlar şuursuz ve bilinçsiz varlıklardır.

Darwinizm'e göre;tüm canlılar mutasyonlar sonucu evrimleşmiştir.
Bilime göre;mutasyonların %99u zararlıdır.

Darwinizm'e göre;canlı türleri birbirinden evrimleşmiştir.
Bilime göre;fosil katmanlarında tek bir delil bile yoktur.

Darwinizm'e göre; canlılığın yapıtaşı protein tesadüfen oluşmuştur.
Bilime göre;işlev gören bir proteinin tesadüfen oluşması 10950'de bir ihtimaldir.

Darwinizm'e göre,DNA tesadüfler sonucu oluşmuştur.
Bilime göre;bir DNA molekülünde bir milyon ansiklopedi sayfası kadar bilgi vardır.

Darwinizm'e göre; evren sonsuzdur.
Bilime göre;evren sıfır hacimde tek bir noktanın patlamasıyla yoktan var olmuştur.

Darwinizm'e göre; beyin tesadüfler sonucu oluşmuştur.
Bilime göre;beyin en hızlı bilgisayarlardan yüzlerce kat daha hızlı ve daha komplekstir.

Darwinizm'e göre;duygu, düşünce,inanç gibi kavramlar beyindeki nöronların aktivitesidir.
Bilime göre; tüm bunların maddesel hiçbir açıklaması yoktur.

Darwinizm'e göre;suda yaşayan canlılar günün birinde karaya çıkarak kara canlılarına dönüşmüştür.
Bilime göre; bu tür bir geçişi imkansız kılan sayısız anatomik ve fizyolojik faktör vardır.